: SpirtOlya


3 . ,3 . , 1,5 , 3 . , 1 . , , 1 . , 3 . .

— ------ .
- , , , .
...

(1655)
(: 0)
:

2 !


: , , ,   :.

77 0 .